Nguyên nhân nào khiến nghề thiết kế website thu hút đến vậy?

Nguyên nhân nào khiến nghề thiết kế website thu hút đến vậy?